Alt zdjęcia

Regulamin

Postanowienia ogólne

Opactwo pocysterskie w Lubiążu jest czynne dla zwiedzających każdego dnia:

 • w okresie od 01 kwietnia do 30 września 10:00 – 17:00 (ostatnie wejście 16:00)
 • w okresie od 01 października do 31 marca 10:00 – 15:00 (ostatnie wejście 14:00)

Zwiedzanie odbywa się co godzinę – o pełnych godzinach, z przewodnikiem, trwa około 1 godziny.
Warunkiem zwiedzania jest wykupienie i okazanie biletu wstępu.

Rodzaje biletów wstępu:

 • bilet normalny
 • bilet ulgowy – przysługuje emerytom, rencistom, dzieciom w wieku szkolnym, studentom do 26 roku życia
 • bilet rodzinny – przysługuje rodzinie: rodzice i co najmniej troje dzieci

Wykupienie biletu jest akceptacją niniejszego regulaminu zwiedzania.


Zasady zwiedzania

 • Zwiedzanie odbywa się w grupach, z przewodnikiem.
 • Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy.
 • Należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika i obsługi.
 • Osoby zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych, zakłócające porządek zwiedzania lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych będą proszone o opuszczenie obiektu.
 • Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność materialną za zawinione przez siebie uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
 • Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • Fotografowanie bez użycia flesza i statywu możliwe jest jedynie do celów prywatnych, na podstawie wykupionego znaczka „foto” umieszczonego w widocznym miejscu.
 • Nie zwraca się pieniędzy z powodu wcześniejszego opuszczenia obiektu z przyczyn własnych lub złamania regulaminu.

Zakazy

Zakazuje się:

 • Wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 • Wprowadzania i wnoszenia zwierząt – wyjątek stanowią psy przewodnicy.
 • Zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 • Jedzenia i picia na terenie obiektu.
 • Palenia tytoniu i e-papierosów na terenie obiektu.
 • Fotografowania i filmowania z użyciem lampy błyskowej i statywu.
 • Wykonywania zdjęć i filmów w celach innych niż niekomercyjny użytek osobisty.
 • Głośnego zachowania.

Obiekt czynny jest codziennie
od 10:00-15:00 (ostanie wejście o 14:00)
Płatność możliwa jest tylko gotówką.
Zwiedzanie odbywa się w grupach co godzinę (o każdej pełnej godzinie). Zwiedzającym udostępnia się: Jadalnię Opata, Salę Książęcą, Kościół NMP, Refektarz Letni.

normalne 25,00 zł
ulgowe 20,00 zł

Pozwolenie foto:
5,00 zł za jedno urządzenie fotografujące

Plac Klasztorny 1, Lubiąż
56-100 Wołów
tel: +48 71 389 71 66