Image Alt

Regulamin

REGULAMIN ZWIEDZANIA OPACTWA W LUBIĄŻU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Opactwo pocysterskie w Lubiążu jest czynne dla zwiedzających każdego dnia:
– w okresie od 01 kwietnia do 30 września 10:00 – 16:00 (ostatnie wejście)
– w okresie od 01 października do 31 marca 10:00 – 14:00 (ostatnie wejście)
2. Zwiedzanie odbywa się co godzinę – o pełnych godzinach, z przewodnikiem, trwa około 1 godziny.
3. Warunkiem zwiedzania jest wykupienie i okazanie biletu wstępu.
4. Rodzaje biletów wstępu:
– bilet normalny
– bilet ulgowy – przysługuje emerytom, rencistom, dzieciom w wieku szkolnym, studentom do 26 roku życia, zorganizowanym grupom powyżej 20 osób;
– bilet rodzinny – przysługuje rodzinie: rodzice i co najmniej dwoje dzieci.
5. Wykupienie biletu jest akceptacją niniejszego regulaminu zwiedzania.


II. ZASADY ZWIEDZANIA

1. Zwiedzanie odbywa się w grupach, z przewodnikiem.
2. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy.
3. Należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika i obsługi.
4. Osoby zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych, zakłócające porządek zwiedzania lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych będą proszone o opuszczenie obiektu.
5. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność materialną za zawinione przez siebie uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
6. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
7. Fotografowanie bez użycia flesza i statywu możliwe jest jedynie do celów prywatnych, na podstawie wykupionego znaczka „foto” umieszczonego w widocznym miejscu.
8. Nie zwraca się pieniędzy z powodu wcześniejszego opuszczenia obiektu z przyczyn własnych lub złamania regulaminu.


III. ZAKAZY

Zakazuje się:
1. Wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
2. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt – wyjątek stanowią psy przewodnicy.
3. Zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
4. Jedzenia i picia na terenie obiektu.
5. Palenia tytoniu i e-papierosów na terenie obiektu.
6. Fotografowania i filmowania z użyciem lampy błyskowej i statywu.
7. Wykonywania zdjęć i filmów w celach innych niż niekomercyjny użytek osobisty.
8. Głośnego zachowania.

Obiekt czynny:
01.04 do 30.09: od 10:00 do 17:00 (ostatnie wejście 16:00)
01.10 do 31.03: od 10:00 do 15:00
(ostanie wejście 14:00)

Zwiedzanie odbywa się w grupach co godzinę (o każdej pełnej godzinie). Zwiedzającym udostępnia się: Jadalnię Opata, Salę Książęcą, Kościół NMP, Refektarz Letni.
Płatność możliwa jest tylko gotówką.

normalne 30,00 zł
ulgowe 25,00 zł

Pozwolenie foto:
5,00 zł za jedno urządzenie fotografujące

Plac Klasztorny 1, Lubiąż
56-100 Wołów
tel: +48 71 389 71 66