Image Alt

Fundacja

Podstawowym zadaniem Fundacji Lubiąż jest ratowanie wszystkich obiektów
opactwa pocysterskiego przed dalszą destrukcją i przywrócenie im dawnej świetności,
Całe opactwo w momencie przejęcia przez Fundację Lubiąż w 1989 roku
było w bardzo złym stanie z powodu braku gospodarza.

Klasztorowi groziła katastrofa budowlana. Bardzo zniszczone były wnętrza sal o bogatym wystroju artystycznym, wykonanym przez wybitnych malarzy, rzeźbiarzy i sztukatorów. Katastrofalny był stan dachów wszystkich obiektów. Po zdobyciu środków finansowych Fundacja w porozumieniu i pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęła prace ratownicze.

 

Ważniejsze prace budowlane:

 • wzmocniono konstrukcję budynku klasztornego poprzez odciążenie obiektu i zainstalowanie 370 kotew na wszystkich poziomach,
 • naprawiono więźby i pokryto nową dachówką wszystkie dachy kompleksu głównego: pałacu, klasztoru, kościoła, budynku dawnych rzemieślników klasztornych, kościoła św. Jakuba, budynku dawnych urzędników klasztornych, budynku dawnej kancelarii, budynku bramnego i dawnego szpitala, budynku dawnego browaru, dawnej wozowni i kościoła św. Jakuba
 • dokonano wzmocnienia konstrukcji kaplic św. Bernarda i św. Benedykta, które jako dobudowane później, zaczęły „odchodzić” od bryły głównej kościoła NMP
 • zaszklono okna, wykonano nowe schody w wieżach i położono posadzkę w kościele NMP,
 • zainstalowano dwa nowe węzły sanitarne w pałacu.

Prace konserwatorskie:

 • odrestaurowano sale, których wystrój wykonali najwybitniejsi śląscy i europejscy malarze, rzeźbiarze i sztukatorzy: M. Willmann, K.F. Bentum, Provisore, Mangoldt, czyli Sala Książęca, Refektarz Letni, Jadalnia Opatów;
 • poważnie, bo w ponad 70%, zaawansowane są prace konserwatorskie w bibliotece klasztornej;
 • odrestaurowano Kaplicę Książęcą i Kaplice św. Bernarda i św. Benedykta, w których w czasie wzmacniania ich konstrukcji – już po zakończeniu restauracji – znacznie uszkodzono wykonane już prace konserwatorskie;
 • wykonano prace konserwatorskie na elewacji oraz konserwację rzeźb budynku bramnego;
 • od 2015 roku prowadzone są prace konserwatorskie na elewacji pałacu opatów; zakończone zostały prace na elewacji zachodniej, kontynuowane są na elewacji północnej;
 • trwają prace ratownicze konserwatorsko-restauratorskie bogatej dekoracji rzeźbiarskiej i sztukatorskiej Kaplicy Loretańskiej przy kościele NMP.

Rada Fundacji Lubiąż:

prof.dr hab. Andrzej Wiszniewski – przewodniczący Rady
prof. dr hab. Jerzy Jasieńko
dr. hab. inż Herbert Wirth
Paweł Kobylański
Paweł Skrzywanek
Piotr Napierała

Zarząd Fundacji Lubiąż:

Witold Krochmal – prezes
Magdalena Moskal
Grażyna Petrus


Fundacja Lubiąż współpracuje z Muzeum Dom Śląski (Haus Schlesien) w Königswinter, które wspiera Fundację,
organizuje wystawy poświęcone historii, kulturze i różnym przejawom życia mieszkańców Śląska.

Obiekt czynny:
01.04 do 30.09: od 10:00 do 17:00 (ostatnie wejście 16:00)
01.10 do 31.03: od 10:00 do 15:00
(ostanie wejście 14:00)

Zwiedzanie odbywa się w grupach co godzinę (o każdej pełnej godzinie). Zwiedzającym udostępnia się: Jadalnię Opata, Salę Książęcą, Kościół NMP, Refektarz Letni.
Płatność możliwa jest tylko gotówką.

normalne 30,00 zł
ulgowe 25,00 zł

Pozwolenie foto:
5,00 zł za jedno urządzenie fotografujące

Plac Klasztorny 1, Lubiąż
56-100 Wołów
tel: +48 71 389 71 66